W roku szkolnym 2020/21 Samorząd Uczniowski działa w nowym składzie:

- przewodnicząca: Aleksandra Kaczmarek,

- zastępca: Amelia Gorwa,

- skarbnik: Miłosz Jańczak,

- sekretarz: Maria Kowańska.

Opiekun - Magdalena Teodorczyk