GŁOSKA "W"

Dziecko rysuje w zeszycie do ćwiczeń logopedycznych  nazwy 6 rzeczy/przedmiotów, które w swojej nazwie zawierają głoskę “W” (na początku lub w  środku ). Każdą nazwę powtarza 5 razy, starając się wymawiać poprawnie „w” (dolna warga zbliżona do górnych zębów).

Pozostałe polecenia znajdują się na kartach pracy w załącznikach poniżej.

 Załączniki: