Polecenia  do zadań znajdują się na kartach pracy. Nie trzeba ich drukować.Załączniki: