Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie André Malraux

Wszystkim działaczom kultury - wielkich pomysłów i sukcesów w działalności!

 

S.M.