Polecenia do zadań znajdują się na kartach pracy. Nie trzeba ich drukować. Załączniki: