Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zimnowodzie informuje, że  od 25 maja 2020 r. organizujemy  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami  zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Proszę  wszystkich rodziców  dzieci kl. I-III o wypełnienie do dnia 19  maja 2020 r. formularza przesłanego pocztą elektroniczną.  Zgłoszenia dziecka można dokonać  także telefonicznie - nr tel. 655717322.

                                                                                                                Barbara Krzekotowska

                         Dyrektor szkołyZałączniki: