Dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zimnowodzie informuje, że od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Zainteresowanych rodziców proszę o wypełnienie do dnia 15 maja 2020 r. formularza przesłanego pocztą elektroniczną.  Zgłoszenia można dokonać  także telefonicznie - nr tel. 655717322.

                                                                                                                Barbara Krzekotowska

                         Dyrektor szkoły