Ułóż formy książki od najstarszej do najmłodszej:

https://wordwall.net/pl/resource/1971543/dzie%c5%84-bibliotek-i-bibliotekarza

 

S.M.