Polecenia do ćwiczeń znajdują się na kartach pracy.Załączniki: