Polecenia do zadań znajdują się na kartach pracy.Załączniki: