Polecenia do ćwiczeń znajdują się na kartach pracy (załączniki).

 

 Załączniki: