Polecenia do ćwiczeń znajdują się na kartach pracy, a karty pracy w załącznikach.Załączniki: