Polecenia do ćwiczeń znajdują się na kartach pracy (nie trzeba ich drukować).

 Załączniki: