1. Do 24 maja 2020 r. kontynuowane będzie nauczanie zdalne zgodnie z obowiązującym planem.

2. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie 16.06.2020 r.-18.06.2020 r.

Barbara Krzekotowska 

Dyrektor szkoły