Dla głoski "sz" i "c" polecenia znajdują się na kartach pracy.

 

Polecenie do zadania z głoską "k": Osoba dorosła czyta „na wyrywki” wyrazy dźwiękonaśladowcze umieszczone pod obrazkami. Dziecko powtarza te wyrazy i wskazuje, do którego obrazka można je przyporządkować.Załączniki: