NIE MA POTRZEBY DRUKOWANIA ZADAŃ

Polecenia do zadań

Głoska „sz”- drabina

Osoba dorosła czyta po kolei wyrazy umieszczone pod drabiną, dziecko powtarza je (starając się poprawnie wymawiać) i próbuje określić, czy głoska „sz” znajduje się w środku, na początku, czy na końcu.

Głoska „s”

Głoska „s” dziecko trzykrotnie powtarza nazwę każdego obrazka. Pamięta o trzymaniu języka za dolnymi zębami podczas wymowy „s”.

Głoska k- polecenie na karcie pracy.Załączniki: