NIE MA POTRZEBY DRUKOWANIA KART PRACY

Polecenia do zadań

Głoska „sz”- drabina

Osoba dorosła  czyta po kolei wyrazy umieszczone pod drabiną, dziecko powtarza je (starając się poprawnie wymawiać)  i próbuje określić, czy głoska „sz” znajduje się w środku, na początku, czy na końcu.

Opóźniony rozwój mowy

Wymień jak najwięcej przedmiotów znajdujących się w pokoju.

Głoska  w - polecenie na karcie pracy.Załączniki: