Koncentracja uwagi.  Część 1

 

Koncentracja to umiejętność skupienia uwagi na określonym zagadnieniu lub zadaniu – im młodsze dziecko, tym przedmiot koncentracji będzie prostszy, jednak mechanizm działania w każdym przypadku jest taki sam. Warto pamiętać, że małe dzieci cechuje uwaga mimowolna, a zdolność do kierowania i panowania nad nią rozwija się wraz z wiekiem. Koncentracja umożliwia weryfikowanie napływających do mózgu bodźców, a także pomijanie tych, które uznane zostają za nieistotne w danym zadaniu.

 

Jeśli dziecko ma problemy z koncentracją, cechuje się uwagą podatną na rozproszenie, jest pobudzone i nie może się skupić, a co za tym idzie – trudno mu zapamiętać konkretne informacje, wykonać złożone zadania oraz selekcjonować przyswajane treści.

 

Zaburzenia uwagi mogą także przybierać postać rozmarzenia, bez symptomu pobudzenia fizycznego i zauważalnej, nadmiernej energii. Bez względu na typ omawianych zaburzeń, każdorazowo destrukcyjnie wpływają one na proces edukacji, nauka staje się trudna, a bagatelizowane problemy zaczynają się nawarstwiać. Ma to szczególne znaczenie na początkowym etapie edukacji, gdy dziecko spotyka się z wieloma nowymi treściami i musi rozwinąć szereg nieznanych dotąd umiejętności. Z pomocą przychodzą ćwiczenia na pamięć i koncentrację dla dzieci – to zbiór ciekawych zabaw, których celem jest rozwój newralgicznych funkcji dziecięcego mózgu.

 

Optymalna koncentracja umożliwia efektywne przyswajanie wiedzy, wpływa na skuteczne rozwiązywanie zadań szkolnych i problemów, jakie pojawiają się w codziennym życiu. Minimalna długość skupienia uwagi u dziecka szkolnego wynosi piętnaście minut – właśnie tyle wymaga się od siedmiolatka, który powinien być w stanie skoncentrować się przez kwadrans na konkretnym zagadnieniu. Współczesna rzeczywistość oddziałuje negatywnie na tę zdolność mózgu – codzienność obfituje bowiem w mnogość elektronicznych gadżetów i zabawek, które skutecznie rozpraszają uwagę i bombardują mózg dziecka zbędnymi oraz nadmiernymi bodźcami. Chcąc mieć pewność, że dziecko poradzi sobie w szkole i będzie osiągać wyniki w nauce adekwatne do swoich faktycznych możliwości, warto dowiedzieć się, jak poprawić i ćwiczyć koncentrację u dziecka. Niewątpliwie zaprocentuje to w przyszłości i ułatwi małemu uczniowi naukę w szkole.

Warto zaznaczyć, że koncentracja uwagi wpływa nie tylko na edukację, ma bowiem znaczący udział w codziennym funkcjonowaniu dziecka i jego samodzielności. Również pozornie prozaiczne czynności, jak ubieranie się, codzienna dbałość o higienę osobistą czy relacje społeczne wymagają skupienia uwagi i dobrze działającej pamięci.

 

Oczywiste jest, że edukacja u najmłodszych dzieci powinna przybierać formę zabawy i stanowić przyjemną aktywność, generującą radość – dzięki temu w dziecku obudzona zostanie wewnętrzna motywacja do poszukiwania wiedzy i rozwiązywania problemów, co z kolei pozytywnie wpłynie na edukację w szkole. Konieczne jest zatem rozbudzanie wewnętrznego pędu do wiedzy i rozwijanie dziecięcych zainteresowań oraz pasji. Chcąc wybrać najlepsze ćwiczenia mózgu dla dzieci, należy zatem sprecyzować aktywności, jakie dziecko najchętniej podejmuje – dzięki temu ćwiczenia rozwijające mózg u maluszków staną się świetną zabawą.

Oto kilka podstawowych i sprawdzonych sposobów na stymulację mózgu najmłodszych dzieci:

  1. Zabawy sensoryczne – ćwiczenia, które zaangażują wszystkie zmysły dziecka, pozwolą pobudzić mózg i dostarczyć mu niezbędnych bodźców do rozwoju. Im więcej zróżnicowanych dźwięków, faktur, zapachów i smaków będzie oddziaływać na rozwijający się umysł, tym efektywniejsza będzie stymulacja. Wśród ćwiczeń sensorycznych można wyróżnić zabawę produktami dostępnymi w każdym domu – makaronem, mąką, wodą o zróżnicowanej temperaturze, rozmaitymi materiałami oraz olejkami zapachowymi. Można prezentować dziecku różne dźwięki i zachęcać do ich rozpoznawania, nazywania lub – w przypadku młodszych dzieci – dopasowywania do ilustracji. Niezastąpione okazują się także spacery bosymi stopami po rozmaitych podłożach oraz zabawy manualne – plasteliną, masą solną, piaskiem lub ciastem. Takie zabawy sensoryczne to świetne ćwiczenia dla dzieci stymulujące mózg!

  2. Selekcjonowanie i sortowanie – zabawy, w których przebiegu zadaniem dziecka jest skategoryzowanie przedmiotów i ich pogrupowanie stanowią świetne wyzwanie oraz przyczyniają się do rozwoju intelektualnego malucha. Pomysły na ćwiczenia rozwijające mózg u dzieci nie muszą być bardzo wyszukane, nie wymagają także specjalnego zaopatrzenia – śmiało można wykorzystać produkty, dostępne w domu. Dla malucha dobrą zabawą będzie pomoc w porządkowaniu ubrań, podczas której jego zadaniem będzie posortowanie części garderoby – tworzenie zbiorów wymaga zaangażowania i koncentracji, a po zakończonej zabawie dziecko będzie miało poczucie dobrze wykonanego zadania. Kategoryzować można niemal wszystko – owoce i warzywa, kolorowe klocki, zabawki oraz kredki czy autka. Za każdym razem zabawa może zatem przybierać inną formę, dzięki czemu ćwiczenia rozwijające mózg u najmłodszych będą ciekawe i nigdy się nie znudzą!

  3. Czytanie bajek i rozmowa – u najmłodszych dzieci to właśnie te aktywności wpływają na rozwój mózgu, pomagają go stymulować i jednocześnie budują relację z rodzicami. Opowiadanie dziecku o bieżących wydarzeniach, o zjawiskach spotkanych na spacerze, czytanie książeczek i omawianie obrazków to pozornie błahe, jednak bardzo ważne czynności, decydujące o rozwoju mózgu.