Przez cały miesiąc grudzień po raz kolejny w naszej szkole trwała zbiórka pieniędzy na "Górę Grosza". Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie, którzy zbierali pieniądze w obrębie klas. Akcję tę pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej już po raz piętnasty zorganizowało Towarzystwo "NASZ DOM". „Góra Grosza” jest jedną z największych akcji społecznych w Polsce. Zebrane środki zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które są w trakcie przekształceń i realizują prorodzinne programy wychowawcze. 
W styczniu Samorząd Uczniowski przystąpił do wielkiego liczenia i wyniki były następujące: 
3-4-latki I miejsce 
VI klasa II miejsce 
V klasa III miejsce 
I klasa IV miejsce 
III klasa V miejsce  
IV klasa VI miejsce 
II klasa VII miejsce 
6-latki VIII miejsce 
II gim. IX miejsce 
I gim. X miejsce 
5-latki XI miejsce 
III gim. XII miejsce 

Uczniowie którzy, zebrali największą ilość monet otrzymali słodki upominek.

W sumie zebraliśmy 460,22 zł (12116 monet).W komisji zajmującej się liczeniem monet pracowały Wiktoria Skrzypek, Weronika Płończak, Magdalena Borowczyk, Sylwia Drukarczyk, Roksana Szczepaniak, Wiktora Skrzypek i Monika Roszak. 
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i zapraszamy za rok!!! Galeria zdjęć: