Od 05.02.2020 r. w sekretariacie szkolnym można odbierać faktury za wyżywienie uczniów oraz za wyżywienie i dłuższy pobyt w przedszkolu dzieci przedszkolnych.

Weronika Golińska