Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie informuje, że w dniach 03.02.2020 r.-28.02.2020r. odbędzie się rekrutacja dzieci  do Przedszkola Samorządowego w Zimnowodzie na rok szkolny 2020/2021. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w sekretariacie szkolnym lub ze strony internetowej szkoły (załącznik) i wypełnioną dostarczyć do sekretariatu. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń lecz zasady postępowania rekrutacyjnego.Załączniki: