10 grudnia 2019 r. dziewięciu uczniów naszej szkoły – reprezentantów klas V – VI obejrzało w MGOK w Borku Wlkp. spektakl Teatru FORM.ART oraz MEDIA ARTS  pt. „Nerwy do konserwy”.

Poczucie własnej wartości jest podstawą umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z frustracją. Kto akceptuje siebie jako człowieka, ma wsparcie, wskazaną drogę, ten radzi sobie w sposób konstruktywny z konfliktami, szanuje i respektuje w sporze innych, przestrzega zasad, uczy się radzić sobie z agresją i nie udaje, że jej nie ma.
Powyższe słowa zaczerpnięte z książki „Agresja a wychowanie. Czy dzieci mają prawo do agresji?” autorstwa Jana-Uwe Roggerasą mogą być swoistym mottem obejrzanego przedstawienia. 
Ukazuje ono dotkliwe skutki zachowań ucznia spowodowanych złością i lękiem przed zbyt wymagającym ojcem, z którymi nie potrafi sobie poradzić.  Chęć odegrania się , pokazania siły, upokarzanie słabszego kolegi to tylko niektóre z nich. Czy osoby z najbliższego otoczenia mogą pomóc dostrzec koledze problem, pokażą mu alternatywne sposoby na to, jak uniknąć sytuacji konfliktowych, wybierając dialog (rozmowę) zamiast agresywnych zachowań?

Spektakl zawiera elementy teatru forum, aby widz dostrzegł konsekwencje postępowania bohaterów i skonfrontował z własnymi odczuciami. Uczeń jest bezpieczny, bo obecny moderator – jeden z bohaterów (woźny) prowadzi dyskusję z widzami i komentuje zaistniałe sytuacje. W przedstawieniu pokazano młodemu odbiorcy problemy, z którymi styka się na co dzień, zaproponowano sposoby rozwiązań, a co najważniejsze – wskazano  empatię, szacunek  i przyjaźń jako wartości  nadrzędne w relacjach międzyludzkich.

 

J.K.-J.Galeria zdjęć: