W dniach 27 i 28 listopada 2019 r.  w naszej szkole odbywały się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 6-8. Poprowadziła je pani Katarzyna Porzucek - psycholog  i terapeuta uzależnień. Tematyka dotyczyła fonoholizmu, cyberprzemocy oraz szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Uczniowie ocenili zajęcia pozytywnie. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borku Wlkp., a ich realizację koordynowała pani Róża Kordus.Galeria zdjęć: