W dniach 12 i 13 listopada dzieci z oddziału 6-latków, klas I-III oraz 5a i 5b wzięły udział w programie profilaktycznym, którego celem jest zapobieganie dysfunkcjom rozwojowym. Program  "Cukierki" przybliża uczniom podstawowe informacje na temat  środków uzależniających i zagrożeń  z nimi związanych, kształtuje umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczy postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. Założeniem programu jest zachęcanie do angażowania w zabawę wszystkich uczestników, uczenie empatii, nabywanie umiejętności społecznych i rozwijanie pozytywnej solidarności grupowej. Z tego punktu widzenia program ma charakter wychowawczy, który ma ogromne znaczenie profilaktyczne o charakterze uprzedzającym. Zajęcia poprowadziła pani Katarzyna Banasiak, a zostały one sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizację warsztatów koordynowała pani Róża Kordus.Galeria zdjęć: