25 września 2019 roku odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zimnowodzie. Było to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli.
Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły i propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności
i praworządności wśród uczniowskiej społeczności.
W tajnym głosowaniu wybrano:
- Przewodniczącą – Aleksandrę Dolatę
- Zastępcę – Aleksandrę Kaczmarek
- Skarbnika – Macieja Szczepaniaka
- Sekretarza – Amelię Gorwę.
MF
 Galeria zdjęć: