W załączniku harmonogram dowożenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020.Załączniki: