W załączniku wykaz podręczników i kart pracy dla dzieci przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020.Załączniki: