Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu przyjmuje zgłoszenia dzieci i młodzieży na zajęcia socjoterapeutyczne, które odbywać się będą w roku szkolnym 2019/2020 (w siedzibie Poradni). Na adres mailowy:  poradnia@poradniapp.gostyn.pl przesyłać można następujące dane:

- imię i nazwisko dziecka, wiek

- klasa oraz nazwa szkoły,

- miejsce zamieszkania,

- nr kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych,

- przyczyna zgłoszenia na zajęcia socjoterapeutyczne.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z obowiązkiem uczęszczania na zajęcia. We wrześniu zostaną przeprowadzone rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz dziećmi, po których zapadną ostateczne decyzje związane z udziałem w zajęciach. Zgłoszenia można przesyłać do końca czerwca.