Ze względu na trwający strajk informuję, że do odwołania szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, które przyjdą  do szkoły. Dowozy zgodnie z harmonogramem.  Decyzja o przybyciu dziecka do szkoły lub przedszkola należy do rodziców.  Kwota za wyżywienie dzieci, które nie będą korzystały z posiłków  zostanie odliczona  w następnym miesiącu. Ewentualne pytania proszę kierować przez Librusa na konto dyrektora szkoły lub telefonicznie (nr tel.: 655717322). Informuję, że nowe informacje dotyczące strajku będą przesyłane za pośrednictwem Librusa.

Barbara Krzekotowska