Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021


Przewodnicząca – Małgorzata Jańczak 

Zastępca – Dagmara Gruszka

Sekretarz – Agata Staszewska

Skarbnik – Beata Matuszewska


Skład Komisji Rewizyjnej: 

Przewodnicząca – Agnieszka Pospiech

Zastępca - Agnieszka Godniak – Szymczak 

Członek – Jolanta Grzesiak