1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt umożliwił samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych w 100% z budżetu Unii Europejskiej.

Na ten cel przeznaczono w sumie ponad 180 milionów złotych. Na zakup sprzętu Gmina Borek Wielkopolski otrzymała 58 520,00 zł.

W ramach programu zakupiono 28 laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 EDU. Zakupiony sprzęt przekazano dyrektorom szkół. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie otrzymał 5 przenośnych komputerów. Przekazane w ramach projektu „Zdalna szkoła” laptopy zostały dostarczone uczniom, którzy nie mają możliwości uczestnictwa w nauczaniu zdalnym z powodu braku odpowiedniego sprzętu oraz nauczycielom w celu wsparcia realizacji kształcenia zdalnego.