26 czerwca 2020 r.

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się  według następującego harmonogramu: 

Przedszkole Samorządowe w Zimnowodzie:

        3-4 latki - godz. 8.30

        5 - latki - godz.  9.00

        6- latki - godz.   9.30

Miejsce  uroczystości: sala gimnastyczna.

Dzieci i rodzice wchodzą  do szkoły przez segment przedszkola.  

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego (2 metry).

W przypadku braku możliwości udziału w uroczystości lub podjęcia decyzji o nieuczestniczeniu w niej ze względów bezpieczeństwa sanitarnego  dyplomy i nagrody będzie można  odebrać w sekretariacie szkoły od 29 czerwca 2020 r.  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 655717322). 

Wszystkie dyplomy i ewentualne nagrody wręczają dzieciom  wychowawcy grup przedszkolnych. 

Każde uczeń i rodzic zobowiązany jest  do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur postępowania na czas pandemii COVID – 19. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników szkoły.


 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zimnowodzie - kl. I-III:

kl. I - godz. 8.30 

kl. II - godz. 9.00

kl. III - godz. 9.30

Miejsce uroczystości: sala nr 5.

Poszczególne klasy przychodzą do szkoły zgodnie z harmonogramem.

Uczniowie w/w klas wchodzą do budynku szkoły przez boisko szkolne. Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego - oczekują na dzieci na boisku szkolnym.

Świadectwa,  dyplomy, nagrody wręczają  uczniom  wychowawcy klas. 

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego (2 metry).

W przypadku braku możliwości udziału w uroczystości lub podjęcia decyzji o nieuczestniczeniu w niej ze względów bezpieczeństwa sanitarnego  świadectwa, dyplomy  i nagrody  będzie można  odebrać w sekretariacie szkoły od 29 czerwca 2020 r.  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 655717322). 

W tym dniu nie ma dowozów szkolnych. Dojazd i odjazd we własnym zakresie.

Każde uczeń i rodzic zobowiązany jest  do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur  postępowania na czas pandemii COVID – 19. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników szkoły.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zimnowodzie - kl. Va i kl. Vb

kl. Va - godz. 8.30 

kl. Vb - godz. 9.00

Miejsce uroczystości: sala nr 12.

Uczniowie w/w klas wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem. Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego - oczekują na dzieci na boisku szkolnym lub przed budynkiem szkoły.

Świadectwa,  dyplomy, nagrody wręczają  uczniom  wychowawcy klas. 

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego (2 metry).

W przypadku braku możliwości udziału w uroczystości lub podjęcia decyzji o nieuczestniczeniu w niej ze względów bezpieczeństwa sanitarnego  świadectwa, dyplomy i nagrody będzie można  odebrać w sekretariacie szkoły od 29 czerwca 2020 r.  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 655717322). 

Poszczególne klasy przychodzą do szkoły zgodnie z harmonogramem. 

W tym dniu nie ma dowozów szkolnych. Dojazd i odjazd we własnym zakresie.

Każde uczeń i rodzic zobowiązany jest  do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur  postępowania na czas pandemii COVID – 19. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników szkoły.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zimnowodzie - kl. VI i kl. VII

kl. VI - godz. 8.30 

kl. VII - godz. 9.00

Miejsce uroczystości: sala nr 2 c.

Wejście do szkoły przez boisko szkolne (segment C - dawniej gimnazjum).

Uczniowie w/w klas wchodzą do budynku szkoły przez boisko szkolne. Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego - oczekują na dzieci na boisku szkolnym.

Świadectwa,  dyplomy, nagrody wręczają  uczniom  wychowawcy klas. 

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego (2 metry).

W przypadku braku możliwości udziału w uroczystości lub podjęcia decyzji o nieuczestniczeniu w niej ze względów bezpieczeństwa sanitarnego  świadectwa, dyplomy  i nagrody  będzie można  odebrać w sekretariacie szkoły od 29 czerwca 2020 r.  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 655717322). 

Poszczególne klasy przychodzą do szkoły zgodnie z harmonogramem. 

W tym dniu nie ma dowozów szkolnych. Dojazd i odjazd we własnym zakresie.

Każde uczeń i rodzic zobowiązany jest  do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur  postępowania na czas pandemii COVID – 19. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników szkoły.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zimnowodzie - kl. VIII

Miejsce uroczystości: sala nr 12.

Rozpoczęcie uroczystości odbędzie się o godz. 10.00

Uczniowie w/w klas wchodzą do budynku szkoły przez boisko szkolne. 

Świadectwa wręczy uczniom dyrektor szkoły, a wychowawca klasy pamiątki ukończenia szkoły.

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego (2 metry).

W przypadku braku możliwości udziału w uroczystości lub podjęcia decyzji o nieuczestniczeniu w niej ze względów bezpieczeństwa sanitarnego  świadectwa, dyplomy i nagrody  będzie można  odebrać w sekretariacie szkoły od 29 czerwca 2020 r.  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 655717322). 

W tym dniu nie ma dowozów szkolnych. Dojazd i odjazd we własnym zakresie.

Każde uczeń i rodzic zobowiązany jest  do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur  postępowania na czas pandemii COVID – 19. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników szkoły.

Uczniowie przybywają na uroczystość zakończenia roku szkolnego w maseczkach oraz rękawiczkach jednorazowych, których nie zdejmują przez cały czas trwania uroczystości. 

                                              Barbara Krzekotowska

                                               Dyrektor szkoły