Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie informuje, że 12.06.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach 16.06.2020 r.- 18.06.2020 r. odbędą się egzaminy ósmoklasistów. Te dni są również dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII.