Od 1 czerwca 2020 r. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zimnowodzie umożliwi  uczniom kl. I  - VIII szkoły podstawowej uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje mają charakter dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konsultacjach jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców (druki zostały przesłane na adres Gmail, można je także pobrać z sekretariatu szkoły). Dokumenty zgłoszenia dziecka na konsultacje należy dostarczyć do szkoły do dnia 27 maja 2020 r. 

Barbara Krzekotowska

Dyrektor szkoły