Dnia 01.03.2018 r. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Samorządowego w Zimnowodzie na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja potrwa do dnia 16.03.2018 r. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w sekretariacie szkolnym lub ze strony internetowej szkoły www.szkola-zimnowoda.pl i wypełnioną dostarczyć do sekretariatu. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń lecz zasady postępowania rekrutacyjnego.

Weronika GolińskaZałączniki: