Akcja „Mikołaje 2012”

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz klas 1-3 gimnazjum, za udział w akcji „Mikołaje 2012” i przygotowanie paczek dla dzieci z rodzin potrzebujących. Podziękowania należą się również rodzicom uczniów za wyrażenie zgody na wzięcie udziału w akcji oraz wychowawcom klas, którzy nadzorowali przygotowywanie prezentów.
To wy, Drodzy Uczniowie, staliście się Mikołajami i Waszymi prezentami z pewnością
sprawiliście ogromną radość potrzebującym dzieciom. Udowodniliście, że ich los nie jest Wam obojętny.

Dziękujemy!

R.K.