Program „Na Własne Konto" – rok szkolny 2014/2015
„Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Celem programu „Na Własne Konto" jest:
• poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
• kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
• przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
• zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.
Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.
W ramach Programu uczniowie klasy II gimnazjum uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Wiadomości realizowano według następujących modułów:
- Moduł I - Postawa Przedsiębiorcza
- Moduł II - Aktywność gospodarcza
- Moduł III - Pieniądze i bankowość
- Moduł IV - Oszczędzanie i inwestowanie
- Moduł V - Biznesplan. Media, marketing i reklama
Podczas II semestru uczniowie wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce przygotowali pracę konkursową – teczkę spółdzielni uczniowskiej. W jej skład wchodziły dokumenty: przeprowadzenie i opis badanego rynku, biznesplan, statut spółdzielni uczniowskiej, symulacja funkcjonowania spółdzielni.
Na zakończenie projektu każdy z uczniów otrzymał: Kalendarz ekonomiczny, Przewodnik po ekonomii, Planer finansowy, PenDrive w formie karty płatniczej oraz Certyfikat uczestnictwa.