W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy II gimnazjum realizują projekty edukacyjne. Na początku roku szkolnego zdecydowali wraz ze swoim wychowawcą panem Rafałem Szmytem, że przystąpią do programu “Młody Obywatel” (szczegóły na www.ceo.org.pl/pl/mlodyobywatel), prowadzonego przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekty uczniów związane są właśnie z tym programem, który ma na celu promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w najbliższym otoczeniu.

        Realizując projekty w ramach tego programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną, kontaktują się z przedstawicielami lokalnych instytucji, rozmawiają z mieszkańcami oraz uczą się pozyskiwać sojuszników dla swoich działań w najbliższym otoczeniu.

W klasie II gimnazjum uczniowie utworzyli pięć grup projektowych, efekty swoich działń będą sukcesywnie prezentować na stronie internetowej szkoły oraz innych lokalnych portalach.        Udział w programie “Młody Obywatel” umożliwił również uczniom udział w warsztatach pt. “Lekcja bankowości”. Zajęcia odbyły się 14 kwietnia w naszej szkole i prowadzone były przez wolontariusza Banku Gospodarki Krajowej oraz animatora Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W czasie trzygodzinnych zajęć gimnazjaliści z klasy drugiej dowiedzieli się, jaka jest rola i funkcja banków oraz poznali usługi i produkty bankowości.R.S.