W piątek, 26 lutego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole został przeprowadzony Konkurs wiedzy o języku.

Udział w konkursie zadeklarowało 37 uczniów z klas: 6 - 8. Ostatecznie do rozwiązania testu przystąpiło 22 uczniów, jednak trzech nie spełniło regulaminu - rozwiązania zostały przesłane z opóźnieniem.

Test składał się z 20 zadań jednokrotnego wyboru, które dotyczyły różnych trudności językowych, np. poprawności ortograficznej, znajomości przysłów, konstrukcji składniowych i frazeologicznych, odmiany wyrazów.

Uczniowie zdobyli za rozwiązanie zadań od 9 do 19 pkt., co daje średni wynik: 14 pkt.
Zadanie 6. prawidłowo rozwiązało 100 % uczniów. Wszyscy wiedzieli, że poprawną jest konstrukcja “ Tam/Tu jest napisane”. Najtrudniejszym okazało się zad.17., w którym to 55 % rozwiązujących “cofało się do tyłu”.
Zgodnie z definicją słownikową cofać się oznacza “posunięcie się do tyłu lub powrót na dawne miejsce”, a więc nie ma potrzeby, by podkreślać, że cofamy się do tyłu. Taki błąd nazywa się pleonazmem.

Żaden z uczestników nie zdobył kompletu punktów. Najbliżej celu byli:

  1. Milena Kryś - kl. 6a - 19 pkt.
  2. Jakub Lenartowicz - kl. 6b - 18 pkt.
  3. Julia Kulinska - kl. 6a - 17 pkt.
    Amelia Gorwa - kl. 6a - 17 pkt.
    Jonasz Borowczyk - kl. 8 - 17 pkt.
  4. Bartosz Pawlak - kl. 6b - 16 pkt.
    Sandra Gotszlik - kl. 6a - 16 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!

J.K.-J.