8 maja 2020 roku  obchodzimy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej – Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto to zostało ustanowione - jak głosi ustawa - "w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami".

W związku ze stanem epidemii obowiązującym na terenie Polski, nie możemy świętować tego dnia wspólnie na boreckim rynku. Słysząc włączone syreny alarmowe, pomyślmy przez chwilę o ofiarach II wojny światowej.

Zachęcam wszystkie chętne osoby (przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa) do indywidualnego złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicami pamiątkowymi.

M. F.